Revestien/Hellåslia, Vennesla

3 eneboligtomter for salg på Revestien/Hellåslia i Heptekjerr i Vennesla.

Eneboligtomtene ligger solrikt og meget bra til i boligområdet på Revestien/Hellåslia, på ”toppen” av Vennesla. De fleste tomtene har fin utsikt og topp solforhold . Tomtene er fra ca 750 – 760 m².

Beliggenhet:

Tomtene ligger i blindvei, i et nytt boligfelt på Revestien/Hellåslia.

Revestien ligger tett inntil Hellåslia og det etablerte boligområdet Heptekjerr. Hellåslia er utbygd de siste 4 årene og Heptekjerr ble bygd ut for ca. 25 år siden. Området er kjent for sitt gode boligmiljø.

Tomtene ligger fritt, solrikt og barnevennlig beliggende med gang- og sykkelsti til barne-, ungdoms- og videregående skole. Sykkelavstand til Vennesla sentrum med alle fasiliteter, samt nærhet til bussholdeplass. Lekeplasser og flott turterreng i umiddelbar nærhet.

Byggemåte:

Tomtene selges uten byggeklausul.

Parkering:

Parkering løses på egen grunn.

Tomt:

Tomtene er selveiertomter. Tomtene vil bli oppmålt før overtagelse. Kaspar Strømme AS, som er maskinentreprenør i området, må benyttes til all tomteopparbeidelse. Tomtekjøper må inngå egen kontrakt med maskinentreprenøren for dette arbeidet. Kostnad for tomteopparbeidelse kommer som tillegg til kjøpesum for tomt.

Vei, vann og kloakk:

Det er kommunal vei inn til tomtene. Boligen skal tilknyttes offentlig vann og avløp. Teknisk anlegg for vann, avløp og strøm blir liggende klart i tomegrense. Kjøper, ved områdets maskinentreprenør, må selv stå for grøft og videreføre teknisk anlegg inn i aktuell byggegrop.

Kjøper betaler den til enhver tid gjeldende kommunal tilkobling, for tiden utgjør denne pr. tomt kr 15.000,- for vann og kr 25.000,- for avløp. Gebyret gjelder for boliger opp til 200 kvm BRA. Overskytende areal: kr 26,88 pr kvm for vann og kr 45,5 for avløp.

Off. avgifter:

Kommunale avgifter består av renovasjon, eiendomsskatt, faste gebyrer og forbruksgebyr for vann og avløp.

Faste gebyrer årlig for vann og avløp utgjør samlet kr 2.750.- Forbruksgebyr på vannmåler kr 12,50 pr. m³ vann og kr 20,50 pr m³ avløp.

Det vil normalt påløpe eiendomsskatt selv om tomten ikke er bebygd.

Reguleringsforhold:

Detaljreguleringsplan for Skådane – Hellåsflaten, del av gnr.6, bnr. 10, 1793,1868 og 1870 i Vennesla kommune. Området er regulert til: Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse. Reguleringsbestemmelsene og reguleringskart følger vedlagt dette prospektet og må gjennomgås nøye da disse gir beskrivelse av hva tomtene kan bebygges med, høyder, utnyttelsesgrad etc.

Diverse:

Tomtene selges som råtomt inklusive teknisk anlegg frem til tomtegrense. Utført opparbeidelseskostnader kommer som tillegg til kjøpesum.

Alle tomtene selges uten byggeklausul.

  • Sted
  • Revestien 13-17, Vennesla
  • Boligtype
  • Eneboligtomt
  • BRA
  • 750 - 820 m2
  • Priser
  • Kr 990 000
Bolignr BRA Boligtype Plantegning Pris
Revestien 1, BF2-1 790 m2 Eneboligtomt Solgt
Revestien 3, BF2-2 820 m2 Eneboligtomt Solgt
Revestien 5, BF2-3 800 m2 Eneboligtomt Solgt
Revestien 7, BF2-4 780 m2 Eneboligtomt Solgt
Revestien 13, BF3-2 750 m2 Eneboligtomt 990.000,-
Revestien 15, BF3-3 760 m2 Eneboligtomt 990.000,-
Revestien 17, BF3-4 760 m2 Eneboligtomt 990.000,-

Så hyggelig at du er interessert. Vi vil kontakte deg så fort som mulig.

Forbehold

Det taes forbehold om endringer av tegninger, beskrivelse og opplysninger gitt i salgsprospektet, og det gjøres oppmerksom på at betingelser og priser også kan endres uten varsel.

Tilbake til liste

La oss kontakte deg!