Nymoen Hageby, Søgne

69 flotte leiligheter tilrettelagt for smarthusteknologi/velferdsteknologi. Vi har nå solgt 21. Kun 9 igjen før byggestart.

Vår visjon med Nymoen Hageby, er at vi ønsker å skape miljø og rammer hvor livskvalitet står sentralt. Gjennom utforming, arkitektur, unike fellesarealer og innhold, ønsker vi et bomiljø som inviterer til livsglede på tvers av generasjoner. Området har en beliggenhet som gjør offentlig kommunikasjon og mange servicetilbud svært tilgjengelig.

Fellesarealene i bygningsmassen gir rom for flere funksjoner og aktivitetsmuligheter som styrker felleskapet og samholdet i boligprosjektet. Disse funksjonene, samt utformingen av leilighetene gir en ramme omkring tanken bak konseptet som i sum utgjør at dette prosjektet er tilrettelagt for å ivareta alle livsfaser. For eldre beboere eller beboere med nedsatt funksjonsevne  vil det være en stor styrking av livskvaliteten å kunne bli boende hjemme, i trygge omgivelser i alle livets faser.

I leilighetene blir det tilrettelagt for smarthusteknologi, som igjen kan utvides til også og omfatte velferdsteknologi. Det er også tilrettelagt for gjesteparkering i både kjeller og på bakkeplan, samt bred adkomst og fortau til p-kjeller. Dersom du får besøk av venner, barn eller andre du trenger overnattingsplass til – kan du leie en av de to gjesteleilighetene, som skal kunne disponeres av beboerne for at du alltid skal ha plass til dine venner og familie.

Livskvalitet på tvers av generasjoner:
Vi ønsker å skape virksomhet som kan underbygge og bidra til den livskvaliteten vi tror du og dine nye naboer ønsker. Den sentrale beliggenheten gjør offentlig kommunikasjon og servicetilbud svært tilgjengelig. I sum tror vi den eldre delen av beboerne i større og større grad ønsker de tilbud som skal gi livet kvalitet, så nært som mulig.

Her skal du kunne ivaretas med de behov du har, samtidig som du skal få oppleve dette i din egen, tilpassede bolig. Slike tilbud er i fremmarsj, nettopp fordi verdien av å kunne bo hjemme i egen bolig lengst mulig, er høyt verdsatt. De ulike byggene i Nymoen Hageby rammer inne flotte grøntarealer og fellesområder som skal yre av liv og mennesker. Åpne, grønne og ikke minst tilgjengelige møteplasser for mennesker i samme livsfase.

Dette er et område med gode solforhold, og med utforming som innbyr til sosialt fellesskap blant naboer, besøkende og andre. På den måten kan godt naboskap og gjestfrihet for besøkende skape bomiljø som gir trygghet og livskvalitet, samt motvirke ensomhet.

Det er besluttet at 1. byggetrinn (se bilde i bildegalleriet) igangsettes ved 30 solgte leiligheter totalt i prosjektet hvorav det pr. 18.10.17 var bekreftet 20 salg samt 8 reservasjoner. Dersom vi ikke oppnår tilstrekkelig salg innen 01.05.18 fristilles kjøperne fra kjøpsforpliktelsen.

2. byggetrinn (se bilde i bildegalleriet) igangsettes når forutsetningen om 60% salg i hele prosjektet foreligger (42 leiligheter av 69). Frist for å oppnå tilstrekkelig salg for 2. byggetrinn settes til 1. nov. 2018.  Dersom byggetrinn 2 ikke oppnår tilstrekkelig salg innen 01.11.18 fristilles kjøperne fra dette byggetrinnet fra kjøpsforpliktelsen.

Se prospekt for ytterligere informasjon.

 • Sted
 • Nymoen Hageby, Søgne sentrum
 • Boligtype
 • Selveierleiligheter
 • BRA
 • 43 - 180 m2
 • Priser
 • Kr 1 790 000 - 7 700 000
 • Kontakter
 • EXBO v/ Erik Johan Mathisen
  Mobilnr. 91 14 11 82

 • ejm@exbo.no
 •  
 • Agderbygg Prosjekt AS v/Anne Sofie K. Førde
  Mobilnr. 994 794 17

 • ask@agderbygg.no
 •  
Bolignr BRA Boligtype Plantegning Pris
Leil. 101 – Bygg 2, 1. Etasje 50 m2 Selveierleiligheter Plantegning 101 1.950.000,- (Reservert)
Leil. 102 – Bygg 2, 1. Etasje 48 m2 Selveierleiligheter Plantegning 102 Solgt
Leil. 103 – Bygg 2, 1. Etasje 43 m2 Selveierleiligheter Plantegning 103 1.890.000,- (Reservert)
Leil. 104 – Bygg 2, 1. Etasje 72 m2 Selveierleiligheter Plantegning 104 2.950.000,-
Leil. 105 – Bygg 2, 1. Etasje 72 m2 Selveierleiligheter Plantegning 105 2.950.000,-
Leil. 106 – Bygg 2, 1. Etasje 72 m2 Selveierleiligheter Plantegning 106 2.950.000,-
Leil. 107 – Bygg 3, 1. Etasje 49 m2 Selveierleiligheter Plantegning 107 1.950.000,-
Leil. 108 – Bygg 3, 1. Etasje 49 m2 Selveierleiligheter Plantegning 108 1.900.000,-
Leil. 109 – Bygg 3, 1. Etasje 43 m2 Selveierleiligheter Plantegning 109 1.790.000,-
Leil. 110 – Bygg 3, 1. Etasje 72 m2 Selveierleiligheter Plantegning 110 2.700.000,- (Reservert)
Leil. 111 – Bygg 4, 1. Etasje 131 m2 Selveierleiligheter Plantegning 111 5.200.000,-
Leil. 112 – Bygg 4, 1. Etasje 115 m2 Selveierleiligheter Plantegning 112 4.770.000,-
Leil. 201 – Bygg 1, 2. Etasje 128 m2 Selveierleiligheter Plantegning 201 4.950.000,-
Leil. 202 – Bygg 1, 2. Etasje 83 m2 Selveierleiligheter Plantegning 202 3.350.000,-
Leil. 203 – Bygg 1, 2. Etasje 83 m2 Selveierleiligheter Plantegning 203 3.400.000,-
Leil. 204 – Bygg 2, 2. Etasje 72 m2 Selveierleiligheter Plantegning 204 Solgt
Leil. 205 – Bygg 2, 2. Etasje 106 m2 Selveierleiligheter Plantegning 205 3.950.000,-
Leil. 206 – Bygg 2, 2. Etasje 90 m2 Selveierleiligheter Plantegning 206 3.750.000,-
Leil. 207 – Bygg 2, 2. Etasje 90 m2 Selveierleiligheter Plantegning 207 3.810.000,- (Reservert)
Leil. 208 – Bygg 3, 2. Etasje 72 m2 Selveierleiligheter Plantegning 208 2.900.000,-
Leil. 209 – Bygg 3, 2. Etasje 72 m2 Selveierleiligheter Plantegning 209 2.850.000,- (Reservert)
Leil. 210 – Bygg 3, 2. Etasje 72 m2 Selveierleiligheter Plantegning 210 2.850.000,-
Leil. 211 – Bygg 3, 2. Etasje 72 m2 Selveierleiligheter Plantegning 211 2.800.000,-
Leil. 212 – Bygg 4, 2. Etasje 131 m2 Selveierleiligheter Plantegning 212 5.400.000,-
Leil. 213 – Bygg 4, 2. Etasje 115 m2 Selveierleiligheter Plantegning 213 4.870.000,-
Leil. 301 – Bygg 1, 3. Etasje 97 m2 Selveierleiligheter Plantegning 301 Solgt
Leil. 302 – Bygg 1, 3. Etasje 83 m2 Selveierleiligheter Plantegning 302 Solgt
Leil. 303 – Bygg 1, 3. Etasje 83 m2 Selveierleiligheter Plantegning 303 3.490.000,-
Leil. 304 – Bygg 2, 3. Etasje 63 m2 Selveierleiligheter Plantegning 304 2.690.000,-
Leil. 305 – Bygg 2, 3. Etasje 64 m2 Selveierleiligheter Plantegning 305 Solgt
Leil. 306 – Bygg 2, 3. Etasje 86 m2 Selveierleiligheter Plantegning 306 Solgt
Leil. 307 – Bygg 2, 3. Etasje 72 m2 Selveierleiligheter Plantegning 307 3.210.000,-
Leil. 308 – Bygg 2, 3. Etasje 72 m2 Selveierleiligheter Plantegning 308 3.270.000,-
Leil. 309 – Bygg 3, 3. Etasje 72 m2 Selveierleiligheter Plantegning 309 2.990.000,-
Leil. 310 – Bygg 3, 3. Etasje 72 m2 Selveierleiligheter Plantegning 310 Solgt
Leil. 311 – Bygg 3, 3. Etasje 145 m2 Selveierleiligheter Plantegning 311 5.650.000,-
Leil. 312 – Bygg 4, 3. Etasje 131 m2 Selveierleiligheter Plantegning 312 5.250.000,-
Leil. 313 – Bygg 4, 3. Etasje 115 m2 Selveierleiligheter Plantegning 313 Solgt
Leil. 401 – Bygg 1, 4. Etasje 69 m2 Selveierleiligheter Plantegning 401 3.600.000,- (Reservert)
Leil. 402 – Bygg 1, 4. Etasje 83 m2 Selveierleiligheter Plantegning 402 3.570.000,-
Leil. 403 – Bygg 1, 4. Etasje 83 m2 Selveierleiligheter Plantegning 403 3.590.000,-
Leil. 404 – Bygg 2, 4. Etasje 72 m2 Selveierleiligheter Plantegning 404 Solgt
Leil. 405 – Bygg 2, 4. Etasje 106 m2 Selveierleiligheter Plantegning 405 Solgt
Leil. 406 – Bygg 2, 4. Etasje 90 m2 Selveierleiligheter Plantegning 406 3.870.000,-
Leil. 407 – Bygg 2, 4. Etasje 90 m2 Selveierleiligheter Plantegning 407 Solgt
Leil. 408 – Bygg 3, 4. Etasje 72 m2 Selveierleiligheter Plantegning 408 Solgt
Leil. 409 – Bygg 3, 4. Etasje 72 m2 Selveierleiligheter Plantegning 409 3.090.000,-
Leil. 410 – Bygg 3, 4. Etasje 145 m2 Selveierleiligheter Plantegning 410 5.850.000,-
Leil. 411 – Bygg 4, 4. Etasje 99 m2 Selveierleiligheter Plantegning 411 4.700.000,-
Leil. 412 – Bygg 4, 4. Etasje 115 m2 Selveierleiligheter Plantegning 412 5.270.000,-
Leil. 501 – Bygg 1, 5. Etasje 103 m2 Selveierleiligheter Plantegning 501 Solgt
Leil. 502 – Bygg 1, 5. Etasje 83 m2 Selveierleiligheter Plantegning 502 Solgt
Leil. 503 – Bygg 2, 5. Etasje 72 m2 Selveierleiligheter Plantegning 503 Solgt
Leil. 504 – Bygg 2, 5. Etasje 106 m2 Selveierleiligheter Plantegning 504 4.190.000,-
Leil. 505 – Bygg 2, 5. Etasje 90 m2 Selveierleiligheter Plantegning 505 3.950.000,-
Leil. 506 – Bygg 2, 5. Etasje 90 m2 Selveierleiligheter Plantegning 506 Solgt
Leil. 507 – Bygg 3, 5. Etasje 72 m2 Selveierleiligheter Plantegning 507 3.190.000,-
Leil. 508 – Bygg 3, 5. Etasje 72 m2 Selveierleiligheter Plantegning 508 3.190.000,-
Leil. 509 – Bygg 3, 5. Etasje 145 m2 Selveierleiligheter Plantegning 509 6.300.000,-
Leil. 510 – Bygg 4, 5. Etasje 73 m2 Selveierleiligheter Plantegning 510 3.975.000,-
Leil. 511 – Bygg 4, 5. Etasje 89 m2 Selveierleiligheter Plantegning 511 Solgt
Leil. 601 – Bygg 1, 6. Etasje 105 m2 Selveierleiligheter Plantegning 601 Solgt
Leil. 602 – Bygg 2, 6. Etasje 90 m2 Selveierleiligheter Plantegning 602 Solgt
Leil. 603 – Bygg 2, 6. Etasje 90 m2 Selveierleiligheter Plantegning 603 4.990.000,-
Leil. 604 – Bygg 2, 6. Etasje 72 m2 Selveierleiligheter Plantegning 604 3.540.000,-
Leil. 605 – Bygg 3, 6. Etasje 72 m2 Selveierleiligheter Plantegning 605 Solgt
Leil. 606 – Bygg 3, 6. Etasje 106 m2 Selveierleiligheter Plantegning 606 4.500.000,-
Leil. 607 – Bygg 3, 6. Etasje 88 m2 Selveierleiligheter Plantegning 607 Solgt
Leil. 608 – Bygg 4, 6. Etasje 180 m2 Selveierleiligheter Plantegning 608 7.700.000,-

Så hyggelig at du er interessert. Vi vil kontakte deg så fort som mulig.

 • Kontakter
 • EXBO v/ Erik Johan Mathisen
  Mobilnr. 91 14 11 82

 • ejm@exbo.no
 •  
 • Agderbygg Prosjekt AS v/Anne Sofie K. Førde
  Mobilnr. 994 794 17

 • ask@agderbygg.no
 •  

Finansiering

Leiligheter under 90m² er godkjent for husbankfinansiering med inntil 80% av leilighetens salgspris. Agderbygg vil være ansvarlig for å søke om husbanklån for våre kunder. Ta kontakt for mer informasjon om rentebetingelser, budsjett m.m.

Husbankens fastrentetilbud med 3 års binding er pr. januar 2018 1,579%. Flytende rente gjeldene fram til utgangen av februar 2018 er 1,579%.

EKSEMPEL PÅ HUSBANKFINANSIERING:

Månedlig netto lånekostnad år 1-5 er fra kr 1.562,-*

*80% lån av kr 1.950.000,-. 5 års avdragsfrihet. Flytende rente og skattefradrag pr. februar 2018*

Salgsinfo

Ta kontakt for tomtevisning.

Forbehold

Det tas forbehold om endringer av tegninger, beskrivelse og opplysninger gitt i salgsprospektet og det gjøres oppmerksom på at betingelser og priser også kan endres uten varsel.

Tilbake til liste

La oss kontakte deg!